tonthepsangchinh.wifeo.com
Nh?n vào ?ây ?? ch?nh s?a
Tôn thep Sáng Chinh
S thét thep

Editez les pages de votre site en quelques clics...

Xem thêm :

https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-ton/bao-gia-ton-pu-cach-nhiet/

https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-ton/bang-bao-gia-ton-diem/

https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-ton/bang-bao-gia-ton-mau/

Ghi chú v? ??n hàng:

+ ??n hàng ??t t?i thi?u yêu c?u là 5 t?n

+ T?t các m?i s?t thép ???c b?o hành còn m?i 100% v? ch?t l??ng. Có gi?y t? ki?m ??nh c?a nhà máy s?n xu?t

+ Kê khai giá trong b?ng ch?a bao g?m thu? VAT ( 10% )

+ Do th? tr??ng có chi?u h??ng thay ??i v? giá c?. Do ?ó quý khách c?n c?p nh?t thông tin ?i?u ??n ?? có th? n?m b?t giá nhanh nh?t

Chính sách t?i Tôn thép Sáng Chinh v? b?ng báo giá

– Nh?n ??n v?n chuy?n t?i các qu?n huy?n ? TPHCM và các khu v?c lân c?n: Tây Ninh, Bình D??ng, Long An,..

– V?n chuy?n ??n ngay t?i chân công trình theo ý mu?n c?a khách hàng

– Dung sai hàng hóa +-5% nhà máy cho phép

– Ch?t l??ng an toàn cho công trình. Tu?i th? s?t thép cao, m?i s?n ph?m ??u có nhãn mác rõ ràng

– Thanh toán 100% b?ng ti?n m?t ho?c chuy?n kho?n ngay khi khách ki?m tra v? s? l??ng và ch?t l??ng t?i công trình

Nhà phân ph?i Tôn Thép Sáng Chinh – chuyên phân ph?i và cung c?p s?t thép xây d?ng hi?u qu?, ch?t l??ng

? m?i h?ng m?c s?t thép s? kèm theo thông tin ??y ?? v? t?ng s?n ph?m. B? ph?n kinh doanh s? t? v?n t?n tình c?a quý khách. Chúng tôi là ??i lý cung c?p s?t thép các lo?i cho các ??i lý l?n nh? t?i khu v?c Mi?n Nam

V?i bãi kho r?ng rãi, ??n ??t hàng không gi?i h?n v? s? l??ng. Nh?n h?p ??ng v?n chuy?n giao hàng ??n t?n công trình theo h?p ??ng ng?n h?n và dài h?n

S?t thép xây d?ng ???c c?p nh?t liên t?c nh?t, thu th?p các hãng s?t thép l?n hi?n nay. Ngoài ra, quý khách có th? l?y báo giá c?a t?ng hãng thép so sánh v?i nhau v? quy cách và s? l??ng.

Liên k?t m?ng xã h?i

Facebook B?ng báo giá s?t thép xây d?ng

Linkedin B?ng báo giá s?t thép xây d?ng

Twiter B?ng báo giá s?t thép xây d?ng

Instagram B?ng báo giá s?t thép xây d?ng

Youtube B?ng báo giá s?t thép xây d?ng

Pinterest B?ng báo giá s?t thép xây d?ng

Soundcloud B?ng báo giá s?t thép xây d?ng

Tumblr B?ng báo giá s?t thép xây d?ng

Công ty s?t thép Tôn Thép Sáng Chinh xin hân h?nh ???c gi?i thi?u m?t vài s?n ph?m sau:

B?ng báo giá Xà g? xây d?ng C - Z ?en theo tiêu chu?n JIS G3131-96.

* Xà g? C - Z m? k?m theo tiêu chu?n JIS G3302, ASTM 1397.

* Xà g? h?p, xà g? ?ng ?en và m? k?m t? lo?i nh? cho t?i lo?i l?n theo tiêu chu?n Nh?t B?n, Vi?t Nam....

B?ng báo giá Thép hình U-I-V-H ?a d?ng v? quy cách và ?? dày, t? hàng trong n??c cho t?i hàng nh?p kh?u.

B?ng báo giá Tôn xây d?ng ?? sàn deck sóng cao 50mm - 75mm - 80mm chuyên dùng cho thi công ?? sàn kho nhà x??ng, nhà ?? xe....giúp ti?t ki?n chi phí và gi?m ?? n?ng cho công trình.

* Tôn cách nhi?t PU, cách nhi?t PE giúp gi?m ti?ng ?n và ch?ng nóng hi?u qu?.

* Tôn l?y sáng dùng ?? l?y ánh sáng t? nhiên giúp ti?t ki?n ?i?n n?ng.

* Tôn l?p cán 5 sóng vuông, 7 sóng vuông, 9 sóng vuông, Kliplok c?t theo chi?u dài, kh? ?? tùy t?ng công trình.

B?ng báo giá thép h?p, h?p ?en và m? k?m theo tiêu chu?n Nh?t B?n.

B?ng báo giá thép ?ng SeAH theo tiêu chu?n ASTM.

* Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p các ph? ki?n liên quan t?i nhà thép ti?n ch?....

V?i ph??ng châm " Uy tín - giá c? h?p lý - ph?c v? t?t nh?t". ??n v?i v?i công ty chúng tôi Quý Khách s? có ???c ??y ?? thông tin v? s?n ph?m và s? hài lòng nh?t.

THAM KH?O THÊM:

http://www.chevalier-edition.com/UserProfile/tabid/57/userId/45515/language/fr-FR/Default.aspx

https://www.throughscarlettseyes.com/members/tonthepsangchinh/profile/

https://americandrivingsociety.org/users/tonthepsangchinh-vn/My-Profile

https://guides.co/g/tonthepsangchinh-74812998/155447

https://gtv-seo.com/bang-bao-gia-thep-pomina-moi-nhat-trong-ngay-tonthepsangchinh-vn/

https://akaricity.net.vn/thong-so-ky-thuat-cua-sat-hop-tonthepsangchinh-vn-097-5555-055-0909-936-937/

https://soundation.com/user/tonthepsangchinhgiatot4965http://www.conejousd.org/sequoia/users/tonthepsangchinh

http://www.dronestagr.am/author/tonthepsangchinh/

https://wiseintro.co/tonthepsangchinh

http://southmainalliance.org/UserProfile/tabid/57/userId/639015/Default.aspx

http://rea.go.tz/ActivityFeed/MyProfile/tabid/102/userId/113748/Default.aspx

https://pandorafms.org/forum/user-12530.html

https://gitlab.sgalinski.de/tonthepsangchinh

https://support.dream-theme.com/users/tonthepsangchinh/

https://gust.com/companies/tonthepsangchinh

https://expo.io/@tonthepsangchinh

https://cycling74.com/author/5d15d122ca816a3b17fa7833

https://www.liveatthebike.com/forums/users/tonthepsangchinh/

 
Nh?n vào ?ây ?? ch?nh s?a
Nâng ??
COMPANY ADDRESSV?n phòng 1: S? 287 Phan Anh,P.Bình Tr? ?ông,Qu?n Bình Tân,TP.HCM
V?n Phòng 2: S? 3 Tô Hi?u,P.Tân Th?i Hòa,Qu?n Tân Phú,TP.HCM
Tr? s? chính: S? 40,Phan V?n ??i,?p Ti?n Lân,Bà ?i?m,Hóc Môn,Tp.HCM
Nhà Máy S?n Xu?t Tôn Thép: Tôn Thép Hai Chinh 80 Lê V?n Kh??ng,Xã ?ông Th?nh,Huy?n Hóc Môn,TP.HCM
X??ng cán tôn,gia công Thép Hình: Thép Sáng Chinh Lô 8 ??c Hòa H?,KCN Tân ??c,??c Hòa,Long An
Kho Hàng: S? 2 Liên Khu 4-5 Qu?c L? 1A,P.Bình H?ng Hòa B,Q.Bình Tân,TP.HCM
Kho Bãi N?i Thành: +287 Phan Anh,P.Bình Tr? ?ông,Q.Bình Tân,TP.HCM
+64 L?y Bán Bích,P.Tân Th?i Hòa,Q.Tân Phú,TP.HCM
+48 Tân S?n,Ph??ng 15,Qu?n Tân Bình,TP.HCM
Và h? th?ng 50 kho bãi ký g?i hàng hóa trên kh?p TP.HCM và các t?nh lân c?n.
 
E-MAIL

thepsangchinh@gmail.com

 
 
 
 Créer un site
Créer un site